Συνθετη Αναζητηση Νομοθεσιας - Νομολογιας

Επιλογές Αναζήτησης

Νομοπαίδεια

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό χώρο www.tetravivlos.gr

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Νομοπαίδεια θα πρέπει:

- να έχετε ενεργοποιημένο λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Η ενεργοποίηση (απαιτείται μία μόνο φορά και είναι δωρεάν) μπορεί να πραγματοποιηθεί και από εδώ.

- να επιλέξετε κάποιο από τα διαθέσιμα πακέτα συνδρομών, από το Ηλεκτρονικό κατάστημα, ή να ενεργοποιήσετε μία δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή τριων ημερών.


Περιεχόμενο της Νομοπαίδειας

 
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Διαρκής κωδικοποίηση της εθνικής νομοθεσίας. Η Βάση εμπλουτίζεται συνεχώς με την παρακολούθηση κάθε δημοσιευόμενου ΦΕΚ αλλά και με την καταχώρηση παλαιοτέρων νόμων.
 
- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: Πληθώρα αποφάσεων (αυτούσιων και σε περίληψη - ήδη καταχωρημένες πάνω από 50.000 περιλήψεις). Πέραν των νόμων της Τετραβίβλου (ΑΚ., Κ.Πολ.Δ, Π.Κ., Κ.Π.Δ.), οι αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα νομικών κειμένων - κατηγοριών (ειδικοί ποινικοί νόμοι, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μισθώσεις, εργατικά, τροχαία κ.τ.λ.)
 
- ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Α.Κ. και Κ.Πολ.Δ.: Η ιστορική εξέλιξη της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, όπως αναδεικνύεται μέσα από το ομώνυμο, μνημειώδες έργο του Δ.Ν. Παπαδόπουλου. Πλήθος αποφάσεων ταξινομημένων κατ' άρθρο, από το 1953 για τον Α.Κ. και το 1970 για τον Κ.Πολ.Δ. μέχρι τις μέρες μας (2013). Το έργο (15 τόμοι, 1000 σελ. ο καθένας για τον Α.Κ και 13 τόμοι αντίστοιχα για τον Κ.Πολ.Δ.) αποδελτιωμένο, παρουσιάζεται σε μορφή pdf και είναι προσβάσιμο από το σχετικό οριζόντιο μενού.

Οι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να δημοσιεύσουν στην Νομοπαίδεια αποφάσεις που κρίνουν ενδιαφέρουσες, κάποιο δικόγραφο ως υπόδειγμα ή πρωτότυπες μελέτες - γνωμοδοτήσεις παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλ.: 210-8253032-4 ή στο mail: info@tetravivlos.gr


Η βάση νομοθετικών περιεχομένων της Νομοπαίδειας είναι ενημερωμένη μέχρι 23-2-2017


 

Τελευταία νέα

Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών, ΦΕΚ 441Β/15-2-2017.

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. οικ. 4932 / Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών, ΦΕΚ 441Β/15-2-2017.   Δείτε την ολόκληρη την απόφαση εδώ.

Υ.Α. 73/24-1-2017 / Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ΦΕΚ 293Β/7-2-2017.

  Δημοσιεύτηκε η Υ.Α. 73/24-1-2017 / Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ΦΕΚ 293Β/7-2-2017. Αποτελείται απο τα ακόλουθα κεφαλαια: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (Άρθρα 1 - 6) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Άρθρα 7 - 8) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ (Άρθρα 9 - 11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΠΟΛΥΔΥΜΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 12) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Άρθρα 13 - 18) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Άρθρα 19 - 21) ΚΕΦΑΛΑΙΟ…

Παράταση προθεμίας υπαγωγής στον νόμο περί αυθαιρέτων κτισμάτων.

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 Υ.Α. οικ. 6155/9-2-2017, ΦΕΚ 364Β:"Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 8η-5-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα πέντε (45) μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013".